AANKOOPKOSTEN.NL

AANKOOPKOSTEN

Vlottende activa zijn die bezittingen van een persoon, bedrijf of organisatie waarin het vermogen voor een periode korter dan een jaar is vastgelegd. Binnen een jaar dus moet een vlottend activa omgezet zijn / om te zetten zijn in geld.
Voorbeelden van vlottende activa:

voorraden (grondstoffen en / of gereed product)
debiteuren
kasgelden

De waardering van de vlottende activa op de balans is tegen de productiekosten of tegen de aankoopkosten (liquide middelen en kasgelden hoeven natuurlijk niet omgezet te worden).
Andere termen die voor vlottende activa gebezigd kunnen worden:

vlottend kapitaal

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod